SOOIPP partnerem honorowym 3. edycji Nocy Innowacji