Najbardziej innowacyjna noc w roku coraz bliżej #GoDigital