Startupy w czasie epidemii potrzebują specjalnego wsparcia