Wyższe ceny energii napędzają wzrost cen usług i towarów