Powstała karta na rzecz rozwoju kompetencji przyszłości