Digital Poland razem z nowymi członkami zarządu wspiera zrównoważony rozwój