Dokument bez pieczątki jest nieważny? Raport "Paperless" rozprawia się z mitami