"Jak efektywnie zbudować sieci 5G w Polsce z korzyścią dla społeczeństwa i państwa". Nowy raport Fundacji Digital Poland