Sojusz Europejskich państw podpisuje list intencyjny w zakresie wspierania cyfrowej transformacji