Pandemia a współdzielona mobilność. Nowy raport na temat stanu i perspektyw polskiego rynku Mobility as a Service w obliczu epidemii