Klientocentryczność i dane – to obszary kluczowe dla firm przeprowadzających transformację cyfrową